hh

Ķīnai, lai vēl vairāk samazinātu tērauda oglekļa emisijas